W jakich sytuacjach można starać się o rozwód kościelny?

W jakich sytuacjach można starać się o rozwód kościelny?

W różnego rodzaju źródłach często można natknąć się na powszechnie używane pojęcie rozwodu kościelnego. Tak naprawdę prawidłowym określeniem tego procesu jest unieważnienie małżeństwa, które jest możliwe w jasno określonych sytuacjach. Czemu tak naprawdę służy rozwód kościelny? Po pierwsze w rozumieniu religijnym zrywa ślubne więzy pomiędzy mężem a żoną. Po drugie umożliwia ponowne zawarcie ślubu małżeńskiego, co dla wielu osób jest bardzo istotne. Poniżej wymienione są przyczyny, przy których zaistnieniu Rozwód kościelny Tarnów może być realny.

Kwestie rodzinne i współżycia małżeńskiego

Rozwód Kościelny

Rozwód Kościelny

Rozwód kościelny jest możliwy w sytuacji, w której wiek jednej z osób zawierającej związek małżeński był niewystarczający. Drugą przesłanką, która umożliwia wzięcie rozwodu to impotencja, a inaczej mówiąc niezdolność do współżycia seksualnego jednego z małżonków. Trzecią sytuacją, o której warto wspomnieć w tym akapicie, to pokrewieństwo, powinowactwo lub pokrewieństwo prawne (związek z adoptowanym członkiem rodziny) partnerów. Ostatnia przyczyna to często spotykana sytuacja, w której jedna z osób zawarła już inny, wciąż obowiązujący związek małżeński.

Kwestie religijne

Małżeństwo można unieważnić, gdy okaże się, że jedna z osób nie przyjęła chrztu kościelnego. Na drugim biegunie znajduje się sytuacja, w której partner przyjął święcenia, śluby kapłańskie lub uroczystą profesję zakonną. Warto tu wspomnieć również o przeszkodzie tak zwanej „przyzwoitości publicznej”, która występuje między innymi w sytuacji pozamałżeńskiego notorycznego i publicznego konkubinatu.

Kwestie przymusu i przestępstw

Rozwód kościelny jak najbardziej jest możliwy w sytuacji, w której ślub został zawarty pod przymusem lub w przypadku uprowadzenia jednego z partnerów. Drugim, o wiele bardziej poważnym przypadkiem jest tak zwana przeszkoda małżonkobójstwa, która zachodzi w sytuacji, w której człowiek chcący zawrzeć związek małżeński z drugą osobą, decyduje się zamordować swojego współmałżonka lub małżonka partnera.

Artykuły użytkownika

Najnowsze

Najczęściej komentowane