Środki chemiczne w przemyśle

Środki chemiczne w przemyśle

Dynamiczny rozwój przemysłu wymaga ciągłego, niezakłóconego dostarczania surowców chemicznych. Związki o różnych właściwościach chemicznych i różnej budowie są niezbędne w produkcji odbywającej się we wszystkich gałęziach przemysłu. Nie jest to tylko branża spożywcza czy kosmetyczna, dotyczy to produkcji przemysłowej na każdym poziomie: budownictwa, wytwarzania pasz, nawozów, farb, olejów oraz wielu innych.

Jakie środki chemiczne wybierać?

Rodzajów surowców chemicznych jest bardzo wiele, jednak bez względu na przynależność do danej kategorii, każdy z nich musi być odpowiednio przechowywany. Po produkcji magazynowanie jest dla jakości surowca najważniejsze. Oczywiście związki różniące się właściwościami fizykochemicznymi wymagają przechowywania w różnych pojemnikach i warunkach, które uwzględniają optymalną temperaturę czy wilgotność. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz standardów jakości cechuje doświadczonych sprawdzonych dystrybutorów surowców chemicznych https://www.centro-chem.pl/pl. Dzięki  wprowadzonemu systemowi zarządzania jakością ISO oraz uzyskanym certyfikatom stanowią zaufanego dostawcę towarów bezpiecznych i cechujących się wysoką jakością. W produkcji przemysłowej kluczowe znaczenie ma jakość składników.

Azotany – gdzie są stosowane?

Jednym z najczęściej wykorzystywanych surowców przemysłowych są sole i estry kwasu azotowego, czyli azotany. Są to krystaliczne substancje, które dobrze rozpuszczają się w wodzie oraz wykazują silne właściwości utleniające. Co ciekawe stanowią niezbędny element zbilansowanej diety. Występują w warzywach, na przykład w rzodkiewce. Azotan o znaczeniu gospodarczym określany jest mianem saletra. Są to związki wykorzystywane jako środki konserwujące, składniki w produkcji materiałów pirotechnicznych oraz wybuchowych. Jednak najczęściej są kojarzone z nawozami azotowymi, które mają największy wpływ na plonowanie roślin. Spośród nawozów mineralnych azotany mają największe znaczenie gospodarcze. Opiera się na nich współczesne rolnictwo i sadownictwo.

Artykuły użytkownika

Najnowsze

Najczęściej komentowane