Ograniczenie strat wody w przedsiębiorstwach wodociągowych

Ograniczenie strat wody w przedsiębiorstwach wodociągowych

Monitorowanie i analiza wskaźników strat wody

Systematyczne i regularne analizowanie wartości procentowej wskaźnika dotyczącego straty wody jest niezmiernie ważne dla przedsiębiorstw wodociągowych. Mogą dzięki temu ocenić zmienność strat wody w pewnym okresie czasu (np. w ciągu jednego roku czy kilku lat). Jeżeli wskaźnik procentowy niekorzystnie się zmienia, należy opracować strategię mającą na celu ograniczenie straty wody. Zaleca się aktywny sposób zarządzania przedsiębiorstwem, w którym istotną rolę odgrywa stałe monitorowanie przepływów wody w sieci. Pozwala to na zredukowanie strat wody, poprawia dostawę i dystrybucję wody z sieci, zmniejsza zużycie energii i pozwala racjonalnie zaplanować roboty w sieci wodociągowej. Każdy zakład powinien ustalić pewien limit strat koniecznych, które są nieuniknione. Poznanie rzeczywistych i nieuniknionych wartości dotyczących strat wody pozwala na opracowanie indeksu wycieku. W rzeczywistości sieci wodociągowe mają problem w oszacowaniu strat rzeczywistych i nieuniknionych. Wskazane jest, aby zakłady podjęły odpowiednie działania organizacyjne oraz techniczne w celu obniżenia strat wody do poziomy co najwyżej kilkunastu procent. Obniżenie strat do poziomu zerowego byłoby zabiegiem bardzo kosztownym i nieopłacalnym z ekonomicznego punktu widzenia. Jeżeli sieci wodociągowej uda się obniżyć straty wody do poziomu rzędu 9-10 proc. to należy uznać to działanie za satysfakcjonujące. Docelowo powinny jednak zmierzać w kierunku osiągnięcia strat na poziomie maksymalnie 6 proc.

Awaria sieci wodociągowej przyczyną straty wody

Awarie w przedsiębiorstwach wodociągowych przyczyniają się do nie tylko do przerwy w dostawie wody do odbiorców (mieszkańców), ale również generują straty wody. Przyczyna awarii leży najczęściej w nieszczelnym i wyeksploatowanych rurociągach oraz uszkodzeniach, które powstały na ich uzbrojeniu. Wycieki zdarzają się prawie każdej sieci wodociągowej. Uszkodzenia instalacji mają różne przyczyny. Do najważniejszych z nich należą: zbyt intensywne eksploatowanie rurociągu, nadmierne ciśnienie, nieprawidłowe ułożenie i niepożądane uderzenia hydrauliczne w sieci wodociągowej.

Każde przedsiębiorstwo, które chce zredukować straty wody, musi nie tylko monitorować i analizować przepływy wody, ale także badać okresowo stan instalacji wodociągowej i w porę reagować na zaistniały problem.

Artykuły użytkownika

Najnowsze

Najczęściej komentowane