Mapy geodezyjne online

Mapy geodezyjne online

Mapy geodezyjne w Internecie podzielić można na kilka rodzajów. Najbardziej popularne są mapy geodezyjne satelitarne. Udostępniane przez Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przy pomocy portalu geodezyjne mapy Polski służą jedynie do przybliżonej identyfikacji i lokalizacji przestrzennej działki czy oszacowania jej powierzchni. Oznacza to, że udostępniane i pozyskiwane w ten sposób informacje nie mogą być podstawą do wykonania czynności administracyjnych i urzędowych stanowiącej element procedury np. podziału nieruchomości czy pozwolenia na budowę.

Reklama: Geodeta Bydgoszcz

Udostępnianie map geodezyjnych online sprowadza się zatem wyłącznie do ułatwienia odnajdywania określonych działek czy danych o charakterze katastralnym. Jak czytać mapy geodezyjne? Udostępniana mapa geodezyjna Polski posiada jednolite oznaczenia, które szczegółowo zostały opisane w Instrukcji K-1 posiadającą formę rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 24 marca 1999 roku. W przypadku pozyskiwania podstawowych danych w odnalezieniu właściwego obiektu powinien pomóc nam system wyszukiwania dołączany do geodezyjnych map Polski online.

Artykuły użytkownika

Najnowsze

Najczęściej komentowane