Jakie są zalety systemów kominowych w porównaniu do kominów z tradycyjnej cegły?

Jakie są zalety systemów kominowych w porównaniu do kominów z tradycyjnej cegły?
  • Design
  • Performance
  • Screen
  • Camera
  • Battery
  • Price

Final Verdict

There are lots of ‘mays’ and ‘shoulds’ here, because while impressions can be formed about the look and feel of a phone quite quickly, OS, processor and camera testing take a longer look.

system kominowy

system kominowy

Rozwój techniki grzewczej wymaga ciągłego rozwoju techniki kominowej i technologii budowy kominów. Tradycyjne kominy murowane z cegły są coraz częściej zastępowane ceramicznymi kominami systemowymi. Dzieje się tak przede wszystkim z powodu odchodzenia od stałopalnych urządzeń grzewczych opalanych paliwem stałym – w kierunku kotłów olejowych i gazowych. Bez obsługowość i efektywność wspomnianych urządzeń skutecznie zdobywa uznanie użytkowników. Stosowanie nowoczesnych urządzeń grzewczych stwarza jednak całkowicie odmienne warunki panujące w kominie (niska temperatura spalin i wysoka wilgotność) w porównaniu z rozwiązaniami tradycyjnymi. Brak odporności na wilgoć należy traktować jako podstawowe ograniczenie w zastosowaniu kominów murowanych z cegły do odprowadzania spalin ze współczesnych urządzeń grzewczych opalanych paliwami gazowym i olejowymi. Bezdyskusyjną przewagą ceramicznych kominów systemowych jest również ich szybki i prosty montaż, który swobodnie można porównać do składania „klocków”. Obowiązujące techniki projektowe pozwalają na precyzyjne określenie przekroju komina dla potrzeb instalacji, co ma bezpośredni wpływ na aspekt ekonomiczny związany z eksploatacją. Szeroki zakres dostępnych średnic ceramicznych systemów kominowych pozwala skutecznie realizować założenie dopasowania komina „na miarę” i stanowi zdecydowaną przewagę nad silnie ograniczonymi przekrojami kominów murowanych.

Artykuły użytkownika

Najnowsze

Najczęściej komentowane