Jakie są najczęstsze przyczyny zaburzenia prawidłowego ciągu w kominach?

Jakie są najczęstsze przyczyny zaburzenia prawidłowego ciągu w kominach?
Britons are never more comfortable than when talking about the weather.John Smith, Flickr.

Przyczyn takiego stanu może być wiele – od źle dobranego komina, po niewłaściwą eksploatację.

Każde urządzenie grzewcze spalające paliwa energetyczne tworzy z kominem lub instalacją spalinową wspólny zestaw energetyczny. Szczególnie istotne jest to w przypadku urządzeń z zapotrzebowaniem na ciąg np. kotłów węglowych, kominków czy gazowych atmosferycznych. W tych urządzeniach niewłaściwie dobrany komin tj. o zbyt małym (opory przepływu) lub dużym przekroju (zmiana dynamiki spalin), zbyt niski (niski ciąg kominowy) lub zbyt wysoki (straty kominowe) spowoduje niewłaściwe spalanie, a co za tym idzie niską sprawność pracy.

ciąg gazowy

ciąg gazowy

W kotłach węglowej nowej generacji (klasy 4 i 5) zaburzenia pracy komina powodować będą zbyt niskie temperatury spalin, a więc wszystkie odcinki przyłącza (czopucha) oraz elementy ponad dachem muszą być zaizolowane termicznie dla uniknięcia wychłodzenia spalin.

W kotłach gazowych kondensacyjnych niewłaściwie zaprojektowana, wykonana lub dobrana instalacja spalinowa lub powietrzno-spalinowa będzie powodować awaryjne wyłączanie kotła, wycieki kondensatu lub co gorsza wypływ spalin.

Każdy komin lub instalację spalinową zgodnie z przepisami należy corocznie sprawdzić i oczyścić. Zabrudzony komin (szczególnie w przypadku spalania paliw stałych) powoduje wzrost oporów przepływu spalin, a zmniejszanie się czynnego przekroju komina z powodu narastania osadów sadzy zmniejsza skuteczność ciągu kominowego. W ekstremalnych sytuacjach zalegająca w kominie sadza może się zapalić powodując pożar, po którym często komin nie nadaje się już do eksploatacji.

Artykuły użytkownika

Najnowsze

Najczęściej komentowane