Jaką wysokość powinien mieć komin?

Jaką wysokość powinien mieć komin?

Aby komin spełniat efektywnie swoje zadanie, jego wylot musi być wyprowadzony ponad dach na odpowiednią wysokość, którą precyzyjnie określają przepisy -w zależności od kąta nachylenia dachu, rodzaju zastosowanego pokrycia połaci lub przeszkody przesłaniającej komin. Na dachach o kącie nachylenia połaci nie większym niż 12°, albo pokrytych materiałem łatwo zapalnym, wysokość komina ponad kalenicę powinna wynosić minimum 60 cm. Na dachach o kącie nachylenia większym niż 12°, do pokrycia których wykorzystano materiał niepalny, wysokość minimalna to 30 cm powyżej połaci dachu w odległości co najmniej 1 m w poziomie od jej powierzchni. Przepisy precyzują też minimalną wysokość komina w zależności od znajdujących się w pobliżu przeszkód. Jeżeli przeszkoda znajduje się bliżej niż 1,5 m od komina, jego wylot musi znajdować się minimum 30 cm ponad jej górną krawędzią, jeżeli odległość od przeszkody wynosi od 1,5 do 3 m – wysokość komina musi być co najmniej równa wysokości przeszkody, natomiast przy odległości od 3 do 10 m wylot komina musi się znajdować ponad płaszczyzną poprowadzoną pod kątem 12° w dół od górnej krawędzi przeszkody.

komin

komin

Przy dachach spadzistych kominy mogą w istotny sposób wpłynąć na odbiór estetyczny domu. Należy zwrócić uwagę, czy w projekcie komin jest zaprojektowany w odpowiednim miejscu – nie wypada w dachu małej lukarny, nie przebija kosza, naroża dachu lub nie jest zbyt wysoki. Najbardziej efektywne i estetyczne są kominy zlokalizowane blisko kalenicy. Prawidłowo zaprojektowany system kominowy powinien zakładać grupowanie przewodów – sprawdźmy więc, czy nie mamy dużej ilości kominów. Warto też zwrócić uwagę na lokalizację komina względem okien połaciowych – może on ograniczać widok lub powodować zabrudzenia.

Artykuły użytkownika

Najnowsze

Najczęściej komentowane